دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386
آخرین راز شاد زیستن فصل دهم
* ماموریت تو در زندگی، تغییر دادن جهان نیست.
* تو مامور خویشتنی.
* تمامی راه حل ها، در درون توست.



- جهان یک آیینه است، آنچه در دنیای درونی خود احساس می کنید در جهان بیرون به عین می بینید و دقیقا به همین علت است که هیچکس نمیتواند با دستکاری جهان با بیرونی، به زندگی خود سامان ببخشید.

- انسان در شرایط و موقعیت های مختلف قرار می گیرد تا از هر یک از آنها درسی بگیرد و تجربه ای بیندوزد.

- وقتی تفکر خود را عوض می کنید زندگیتان تغییر می کند.سامان دادن به زندگی، وظیفه ی درونی هر انسان است و هیچکس نباید برای این سازمان دهی به انتظار دیگران بنشیند.

- نشاط و شوق ما بخاطر نگاه شاداب و پرطراوت ماست.

- لازمه ی خوشبختی، جذب کردن چیز های تازه نیست بلکه حذف کردن افکار کهنه است.

- « با هر کسی که مواجهه می شوید همواره به خود گوشزد کنید که این برخوردی مقدس است زیرا به همان گونه ای که او را می بینید خود را خواهید دید.به همان گونه ای که با او رفتار می کنید ، با خود رفتار خواهید کرد.این را هرگز فراموش نکنید چرا که در او یا خود را خواهید یافت یت خود را گم خواهید کرد.»è گذری بر معجزات

- معنای زندگی " در حال زیستن " است.