X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1386
ساختن 100% زندگی
اگرA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

کار سخت Hard Work

H+A+R+D+W+O+R+K

8+1+18+4+23+15+18+11=98%دانش Knowledge

K+N+O+W+L+E+D+G+E

11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%دوست داشتن Love

L+O+V+E

12+15+22+5=54%خوشبختتی Luck

L+U+C+K

12+21+3+11=47%

(بیشتر ما فکر نمی کنیم که این مورد خیلی مهم است ؟! )پس چه چیز 100% را می سازد ؟پول Money

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25=72%راهبری ؟ ... نه!!! Leadership

L+E+AD+E+R+SH+I+P

=89%2+5+1+4+5+18+19+9+16هر مسئله ای راه حلی دارد .

تنها اگر نگرشمان را تغییر دهیم !!!به قسمت بالا برگردید ، 100%

واقعا به چه چیزی برای یک قدم پیشتر رفتن نیاز است !؟نگرش Attitude

A+T+T+I+T+U+D+E

1+20+20+9+20+21+4+5=100%این نگرش ما نسبت به زندگی و کار است که زندگی را 100% می سازد.

نگرشتان را تغییر دهید تا زندگی تان را تغییر دهید !

حالا شما جواب سوال را می دانید...

چه کاری انجام خواهید داد ؟