دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386
آخرین راز شاد زیستن فصل نهم
* دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید.
* پذیرفتن کامل یعنی عشق بی قید و شرط.

- اگر صاف و صادق باشیم باید اعتراف کنیم که تقریبا تمام کارهایی که در زندگی انجام می دهیم تلاشی برای به دست آوردن عشق و محبت بیشتر است.

- « بخشندگی ،انتشار بوی خوشی بنفشه بر ته کفشی است که لگد مالش کرده است » è مارک تواین

- اگر من تو را نبخشم تو رنج خواهی برد ، اما در واقع این من هستم که رنج می برم ،منم که عقده ای در دل دارم ، منم که بی خوابم !
- برای داشتن روابط سالم ، باید خود را دوست بداریم و به خویشتن عشق بورزیم.

- عشق ورزیدن به خویشتن یعنی بخشیدن خویشتن.

-انسان کامل را فقط در قصه ها می توان پیدا کرد.فراموشش کنید واقع بین باشید و به جای کمال ،پیشرفت را هدف خود قرار دهید.

- وقتی خود را عفو می کنیم دست از سرزنش دیگران هم بر می داریم

- « عشق ، درمان درد دو فرد است :عاشق...معشوق» è کارل منینگر

- مفهوم «دوست داشتن همسایه» را می توان در سه چیز خلاصه کرد :

* درباره او قضاوت نکنیم.

* به او برچسب نزنیم.

* هیچ توقعی از او نداشته باشیم.

- مفهوم حقیقت این نیست که تو چگونه ساخته شدهای ، مفهوم حقیقت آن چیزیست که برای تو اتفاق میفتد.

- برای پیشبرد یک رابطه دو راه وجود دارد : یا باید عضو یک تیم باشید یا در مقابل هم بایستید.

- اگر تصمیم به زندگی مشترک گرفته اید حامی هم باشید و اگر نمی توانید از همسرتان حمایت کنید وقت آن رسیده که از خود بپرسید: " چرا به این رابطه ادامه می دهم؟! "

- روانشناسان معتقدند که انسان دارای دو وضعیت ذهنی اصلی است : عشق و ترس . ه عقیده ی آنها ترس ، ریشه ی هیجانات و احساسات منفی است.

- وقتی خشمگین هستیم در واقع ترسیده ایم.

- نگرانی واژه ای است مترادف ترس- اگر ترسی در کار نباشد چرا باید نگران باشیم؟

- حسادت همان ترس است .حسادت یعنی اینکه به برتر بودن دیگران فکر کنیم که نکند آنها هم همین فکر را بکنند.

- برای از میان برداشتن ترس ها، ابتدا باید به وجود آنها اعتراف کنیم .

- هنگامی که به ترس های خود اعتراف می کنیم دیگر لزومی نمی بینیم که دیگران را خطاکار جلوه دهیم . در واقع می گوییم : " می خواهم بدانی که من ترسیده ام ، نمی خواهم بگویم که تو مقصری ."