X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386
آخرین راز شاد زیستن فصل هشتم
«قسمت اول»

* اگر با زندگی بجنگید ، همیشه بازنده می شوید.
* اگر به دنبال آرامش ذهن هستید به پیشامدهای زندگی برچسب "خوب" یا "بد" نزنید.

- علت اینکه به هر حادثه ای برچسب فاجعه و مصیبت می زنیم آن است که تنها یک درصد از کل واقعیت را می بینیم

- تکیه بر منطق همیشه کارساز نیست .چرا که زندگی تابع منطق نیستو

- منشا همه ی آزردگی ها و مصیبت ها قوانینی خودساخته هستند که در ذهنما جای گرفته اند.

- ما می توانیم این تصمیم هشیارانه را اتخاذ کنیم : " هیچکس نمی تواند روز مرا خراب کند . "

- آنچه شما را آزرده است نفس حادثه نیست بلکه تفکرات شما درباره آن حادثه است.

-عشق ، پذیرفتن بدون قضاوت و بدون داوری است.

- آرامش یعنی توازن.

- توازن یا آرامش خیال ، منبع و منشا قدرت است.

-با خودت عهد کن : هر اتفاقی بیفتد با آن کنار می آیم.

- برای نگه داشتن ذهن در زمان حال:

1. برای هر کاری ، وقت نا محدود به خود بدهید => عجله بی عجله

2. هشیاری حیوانات را الگوی خود قرار دهید.

- برای تمرکز ذهن صبح زود بهترین زمان است.( هر روز و بی وقفه)

- تکنیک های تمرکز را در حالت نشسته انجام دهید.

- اگر وقت کافی برای تمرین های تمرکز ذهن ندارید ، حتما آن وقت را پیدا کنید (هر روز 20 دقیقه)

- هر وقت کارتان به بحث و مشاجره می کشد کنار بکشید ، با خود خلوت کنید.

- آرامش خود را بازیابید و آنگاه سعی کنید که آنها را با تمام خصوصیات بپذیرید. به هر طریقی که می توانید در تجسم خود ، عشق و محبت خود را نثارشان کنید.

- تمام روز های خود را به قصد یافتن توازن و کسب آرامش آغاز کنید.

- احساسات و تندرستی ما،از انرژی های پنهانی و ظریف محیط پیرامون ما تاثیر می پذیرد.

- وقتی از ماندن در یک مکان احساس خوشایندی ندارید راهتان را دهید.
«قسمت دوم»

- « وقتی سعی می کنیم که چیزی را به تنهایی برداریم آن را آمیخته با کل جهان هستی می یابیم » è جان مویر

- علم می شکافد ، عقل موشکافی می کند اما کار قلب ، پیوند دادن است. پرسش هایی وجود دارند که عقل و منطق پاسخی برای آنها ندارد.

- هنگامی که خود را جای دیگران می گذاریم تصویری بزرگتر می بینیم و احساس نزدیکی بیشتری می کنیم برای آنکه پیوسته ، متصل به دیگران باشیم باید از خود ، توجه حساسیت نشان دهیم.

- در این کهکشان همه چیز به هم پیوسته است . هر چه بیشتر در پی شکستن این کل باشیم بیشتر از واقعیت های اساسی غافل می مانیم.

- سلامت انسان درگرو این است که همه چیز این جهان را در کلیت و ترکیب آن جستجو کند.

- « اگر در تمام زندگی تان تنها از کلام سپاس آمیز "متشکرم" استفاده کرده باشید همان کافی است » è مایستر اکهارت

- هر بار که می گوییم مچکرم در حقیقت خاطر نشان می سازیم که " آنچه را داریم می پذیرم و آنچه را باید یاد بگیرم، می آموزم ."

- منشا آرامش ذهن ، تمرکز کردن بر موهباتی است که از آنها بهره مند شده ایم و نه آنچه نصیبمان نگشته است.

- زندگی را بپذیرید تا ببینید که چگونه همه چیز در اختیار شماست.

- اگر واقعا دنبال آرامش ذهن هستید باید حس سپاسگذاری داشته باشید.

- اگر می خواهید شکرگزار باشید ، هر صبح شکرگزار از خواب برخیزید.