X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386
آخرین راز شاد زیستن فصل ششم
· پیرو قلب خود باشید .

· ماموریت شما در زندگی " بی مشکل زیستن " نیست "با انگیزه زیستن " است.

- تصمیم بگیرید به هر کاری که در حال حاضر انجام می دهید عشق بورزید

- « شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پزیرفته شود. » è آلبر کامو

- آیا بهتر نیست که به جای جدا کردن کار از فراغت ، آنها را مجموعه ی زدگی بدانیم؟

- برای در اوج ماندن ، استعداد به تنهایی کافی نیست.

- نخوت و تکبر ، نتیجه ی وفور و فراوانی نعمت است.

- همیشه و در هر کاری حداکثر تلاش خود را به کار بگیرید نه به خاطر آنکه دیگران را تحت تاثیر قرار دهید بخاطر اینکه این تنها راه لذت بردن از کاراست.

- برای یافتن ، جستجو لازم است.

- «کار ،عشق قابل روئت است » è کهلیل جیبران

- کار یعنی انجام دادن آنچه دوست داریم.

- « بسیاری از انسانها یک عمر به ماهیگیری می روند اما هرگز نمی فهمند که دنبال ماهی نیستند.» è هنری دیوید تورو

- اگر فقط به خاطر پول کار کنید هیچوقت خوشبخت نمی شوید و احتمالا پول چندانی هم بدست نمی آورید . این است روش دنیا برای واداشتن شما به انجام کاری که واقعا دوستش دارید.

- «از میان شما تنها کسانی شار خواهند زیست که خدمت خلق را می جویند و می یابند.» è آلبرت شوایتزر

- وجد و نشاط از ترکیب تلاش و تحلیل زاده می شود.

- مهم نیست که چه کاری انجام می دهید مهم آن است که چگونه انجامش می دهید.

- بیشترین شانس شما برای خوشبختی و ثروت ، انجام کاری است که دوستش می دارید . عشق ، انرژی است و هر کاری که با عشق همراه باشد سرشار از انرژی زاینده است .

- از هر کجا می توانید ، آغاز کنید . هر کاری که می توانید انجام دهیدو

- صحبت از شانس و اقبال نیست صحبت از تلاش است.

- نیروی زندگی و حیات ، از وجود هدف در زندگی ریشه می گیرد.

- درختان اسیر خاکند، شما انسانید.

- ما خیلی چیز ها را غیر ممکن می دانیم اما در حقیقت آن ها اسباب زحمت هستند نه نا ممکن.

- صحبت از امکان پذیر بودن یا نبودن یک کار نیست ، مسئله اصلی تمایل داشتن یا نداشتن آن کار است.

- وقتی می گوییم : " من این کار را انجام می دهم و همه ی دشواری های آن را به جان می خرم " آن وقت است که همه چیز این جهان به حمایت از شما بر می خیزد.