یکشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1386
20 کلید خوشبختی
۱. با کسی ازدواج کن که با لذت با او حرف بزنی چون وقتی پیر شدی این خصوصیت از همه چیز مهم تر است.

۲. هر چیزی را باور نکن

۳. با همه پشتکاری که می توانی داشته باشی زحمت بکش

۴. به هر اندازه که لازم است نخواب

۵. وقتی به کسی میگویی دوستت دارم منظورت همین باشه و بس ( اینو بیشتر خانم ها دقت کنن)

۶. وقتی به کسی می گویی متاسفم به چشماش نگاه کن

۷. پیش از ازدواج حداقل ۶ ماه نامزد باش

۸. به عشق در نگاه اول معتقد باش

۹. هرگز به آرزوهای بقیه نخند کسانی که آرزو ندارند چیز زیادی ندارند

۱۰. عمیق و با گرمی عاشق باش

۱۱. شاید قلبت بشکنه اما یادت باشه که تنها راه زندگی کامل است

۱۲. هنگام سوء تفاهم منصفانه معادله کن اما لطفا توهین نکن

۱۳. افراد را از روی خانواده آنها نسنج

۱۴. آهسته حرف بزن اما سریع فکر کن

۱۵.وقتی کسی از تو چیزی میپرسد که نمی خواهی جواب بدهی اول تبسم کن و بعد بپرس چرا می خواهی بدانی؟

۱۶. یادت باشه که عشق بزرگ و موفقیت بزرگ همراه است با ریسک بزرگ

۱۷.هرگز اجازه نده یک دعوای کوچک یک دوستی بزگ را خدشه دار کند.

۱۸. وقتی متوجه اشتباهت شدی به سرعت آن را اصلاح کن

۱۹. وقتی گوشی تلفن را برمی داری با لبخند جواب بده ِطرف مقابل این را متوجه می شود.

۲۰. زمانی را برای خود اختصاص بده