یکشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1386
اعلامیه جدید انجمن تنبلان
تنبلهای عزیز توجه فرمایند دستورالعملهای جدید رسید

سعی کنید روزها استراحت کنید تا شبها راحت بتوانید بخوابید

در نزدیکی تخت خوابتان صندلی بگذارید تا اگر از خواب بیدار شدید روی آن
نشته و استراحت کنید

ایستادن به رفتن، نشستن به ایستادن وخوابیدن به نشستن اولویت دارد

جایی که میتوانید بنشینید چرا می ایستید؟

کار امروز را به فردا موکول کنید و کار فردا را به پس فردا

اگر حس کار کردن به شما دست داد کمی صبر کنید تا این حس از شما بگذرد

از همه دیر تر سر سفره رفته و زودتر بلند شوید تا زحمت چیدن و جمع کردن
سفره به شما تحمیل نشود

برای کار همیشه فرصت هست پس از استراحت غافل نشوید

در میهمانی ها حتما با خود بالش ببرید شاید فرصتی برای استراحت بدست
آوردید

به خواب نگویید کار دارم به کار بگویید خواب دارم