جمعه 12 بهمن‌ماه سال 1386
باز دوباره جدایی


اکنون بسان طفلی هستم در آغوش پر مهرت


و تو این را خوب می دانی


می دانی که وجودت سایبانی است


برای شکفتن نیلوفرانی


که صادقانه در باغچه عشقمان روییده اند


اما افسوس:


دیر زمانی است که پرتوی نگاه زیبایت


در افق چشمان منتظرم


غروب کرده است


و مدتها می انجامد تا طلوعی دوباره