سه‌شنبه 9 بهمن‌ماه سال 1386
مثل و عسل
انسان صد سال هم زنگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد. ((چینی))

اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. ((چینی))

اگر نمی توانی پولدار شوی ، همسایه مرد پولدار شو. ارمنی

زن در ضرب‌المثل‌های جهان

انگلیسی:
زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آنهم چیزی است که نمی‌داند.

هلندی:
وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد.

استونی:
از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

فرانسوی:
آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

انتخاب زن و تربوز مشکل است.

بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

آلمانی:
کاری را که شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد.

وقتی زنی می‌میرد یک فقته از دنیا کم می‌شود.

کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.

گریه زن، دزدانه خندیدن است.

یونانی:
شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در هر دو صورت پشیمان خواهد شد.

گرجی‌ها:
اسلحه زن اشک اوست.

ایتالیایی:
اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.

زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر.

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.

ضرب المثلهای ژاپنی

اگر از کسی متنفری ، بگذار زنده بماند

انسان از پیروزی چیزی را یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها را فرا می گیرد.

از زنان زیبا همچنان بپرهیزید که از فلفل سرخ هندی.

ضرب المثلهای عبری

1- اشک ها زبان دارند و معنایش فقط بر کسی که گریسته است روشن است

2- ارزش پدر پس از ...ش معلوم می شود و ارزش نمک پس از تمام شدن

3- اگر در رود خانه به سر می بری باید با تمساح دوست شوی

4- آیا بیماریهای شرین و دواهای خوشمزه وجود دارد؟؟

5- باران همسر زمین است

6- بدون زن ، خانه اقامتگاه شیطان بیش نیست

7- بچه پزشک ، از دوا می میرد نه از بیماری

ضرب المثل های اسپانیایی

1- زن مانند سایه است :اگر به دنبالش روی می کند واگر از او
کنی به دنبال می افتد

2- از کسی که گدا بوده گدایی مکن و پیش کسی هم که نوکر بوده خدمت مکن.

3- انسان باید به احمق و گاو نر راه بدهد

4- اگر ابلهان به بازار نمی رفتند کالای بنجل به فروش نمی رفت .

5- اگر می خواهی زیاد عمر کنی ، در جوانی پیر بشو.

6- ایتالیا جای مناسبی است برای به دنیا آمدن، فرانسه برای زندگانی کردن و اسپانیا برای مردن

7- اگر می خواهی شناخته شوی ، حرف بزن

8- اگر به زنی بگویی زیباست دیوانه می شود

9- از کسی که با چاقوی خود دست خود را می برد نترس

10- به زنی که ریش دارد از دور سلام کن

11- برای اینکه زندگی زناشویی آرام باشد شوهر باید کر وزن باید کور باشد.

یه ضرب المثل مفید اسکاتلندی:
برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد.